P O R T R E T
Para, olej na p³ótnie, 2018


Portret Olgi B., olej na p³ótnie, 2018


Portret G.G., olej na p³ótnie, 2018


Profesor M., olej na p³ótnie, 2018


Ksiêgarki ze Stradomia


Portret RP


Irek, olej na p³ótnie


Portret, olej na p³ótnie


Noemi, olej na p³ótnie


Portret Conie, olej na p³ótnie


Pani Ania ze sklepu na Meiselsa,
84x61 cm, olej na p³ótnie


Ragno, olej/p³ótno


Witold, 80x81cm, olej na p³ótnie


Ciocia Ania, 70x70 cm


Dominik, olej/p³ótno


Portret pana Leszka, olej/p³ótno


Irek, 60,5x30,5 cm, olej/p³ótno


Baran, 35x35,5 cm, olej/p³ótno


Malicki, 54,5x95 cm, olej/p³ótno


Szlosarek, 90x90 cm, olej/p³ótno


Bonowicz, 50x70 cm, olej/p³ótno


Pasewicz, 68x69 cm, olej/p³ótno


Gaja, 65x65 cm, olej/p³ótno


Œwietlicki, 60x58 cm, olej/p³ótno